Ośrodek Kultury w Czudcu

A A A  

O nas

Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Celem OK Czudec jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy. Staramy się tworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze oraz inspirować do rozwoju artystycznego, społecznego i osobistego. Naszym dążeniem jest propagowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przez cały rok prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz warsztaty, które skierowane są do osób dorosłych. Organizujemy imprezy kulturalne takie jak: koncerty, wystawy, warsztaty. Pracujemy z zaangażowaniem i pasją, którą pragniemy dzielić z innymi.

TROCHĘ HISTORII

Na mocy Uchwały nr II/12/78 Gminnej Rady Narodowej w Czudcu z dnia 23.03.1978 r. zostaje utworzony Gminny Ośrodek Kultury w Czudcu. 

Zarządzeniem nr. 0031-5 kierownika Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 30 marca 1973 r. nadaje się tymczasowy ramowy statut Gminnym Ośrodkom Kultury i Bibliotekom Publicznym Gmin.

Zarządzeniem nr. 1/84 Naczelnika Gminy Czudec z dnia 3.01.1984 r. zostaje nadany statut Ośrodkowi Kultury w Czudcu. 

Uchwałą nr XII/52/91 Rady Gminy Czudec z dnia 23 lipca 1991 r. przyjmuje się Statut Organizacyjny i Regulamin Porządkowy Ośrodka Kultury w Czudcu. 

Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Czudec z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie statutu Ośrodka Kultury w Czudcu. 

Uchwała Nr XXXVIII/372/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Kultury w Czudcu. 

W latach 1984 – 2010 siedzibą Ośrodka Kultury był budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, natomiast filia OK znajdowała się w Domu Ludowym w Babicy (salo-świetlica). Od 2010 roku do września 2021 roku siedzibą Ośrodka Kultury był budynek mieszczący się przy ul. Rynek 14 w Czudcu, a w chwili obecnej Ośrodek kultury w Czudcu mieści się przy ul. Świętego Marcina 3 . ( PDF, 1,52 MB)

Filia Ośrodka Kultury w Czudcu zlokalizowana była w budynku Domu Ludowego w Babicy, której zadaniem było organizowanie imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Odbywały się tam również spotkania członków organizacji wiejskich, występy zespołów tanecznych, zabawy taneczne, dyskoteki dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek Kultury posiada w użyczeniu salę widowiskowo-kinową (Kino „Tatry”), która zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy w Czudcu, gdzie znajdowała się kabina kinooperatora, kasa i pomieszczenie przeznaczone do organizowania różnych imprez oraz projekcji filmów dla dzieci i młodzieży. W sali widowiskowej odbywały się akademie związane z obchodami rocznic i świąt narodowych, występy amatorskich zespołów artystycznych, zabawy taneczne, dyskoteki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie sala widowiskowa wykorzystywana jest do przeprowadzania koncertów, zebrań, zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży czy dorosłych.

Pierwszym dyrektorem placówki w latach 1978 -1993 była Pani Maria Bałchan, nagrodzona medalem 40–lecia PRL za twórcze inicjatywy społeczne (Uchwałą Rady Państwa) i medalem „Zasłużony Działacz Kultury” za dużą aktywności i całokształt pracy zawodowej. Od roku 1994 do 2018 dyrektorem Ośrodka Kultury została Pani Lucyna Janaś, nagrodzona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Od 2018 roku dyrektorem Ośrodka Kultury w Czudcu jest Pani Ewa Mitręga - Moskwa.

Obecny skład kadrowy to:

Ewa Mitręga-Moskwa – dyrektor OK,

Anna Pszonka – instruktor plastyk,

Beata Musiałek – animator kultury,

Beata Frąckowiak - specjalista ds. promocji,

Katarzyna Babicz - główny księgowy,

Janusz Dobek – instruktor muzyki, kierownik artystyczny Kapeli Ludowej oraz ZPiT „Zaborowiacy”,

Dominika Szpond - garderobiana,

Maria Pszonka – pracownik gospodarczy.

Przy Ośrodku Kultury w Czudcu prowadzą działalność:

  • Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”,
  • Kapela Ludowa z Czudca,
  • Zespół Tańca Nowoczesnego (grupa "VENOM" oraz grupa "SHOOTING STARS"),
  • Chór „Szafranowe Nutki” oraz Zespół Wokalny "Małe Szafranowe Nutki",
  • Koło plastyczne "Colart" (4 grupy)

Działalność Ośrodka Kultury w Czudcu - wideo promocyjne -

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM