ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ZABOROWIACY”

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ZABOROWIACY”

Powstał w styczniu 1974 roku i działa pod patronatem Ośrodka Kultury w Czudcu. Zespół jest chlubą i wizytówką wsi Zaborów oraz Gminy Czudec. Przez lata zmieniali się członkowie, zakładali rodziny, zmieniali miejsce zamieszkania, ale sentyment do zespołu  i do tańca ludowego pozostał. Tradycją zespołu stało się, iż występują w nim kolejne pokolenia. Rodzice, a niejednokrotnie dziadkowie przekazują zamiłowanie do folkloru i tańca ludowego swoim dzieciom  i wnukom. Zespół w swoim dorobku posiada tańce i przyśpiewki rzeszowskie, pogórzańskie i lasowiackie. Tańce te cechuje żywiołowość, swoboda i dynamika ruchu. W 2006 roku Zespół Pieśni i Tańca otrzymał honorową nagrodę Zarządu Powiatu Strzyżowskiego w kategorii: Kultura, Sztuka, Oświata i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za kultywowanie folkloru, a w grudniu  2015 roku ZPiT Zaborowiacy otrzymał nagrodę finansową Zarządu Powiatu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz upowszechnianie twórczości ludowej. Choreografem zespołu jest pan Jan Błażejowski, akompaniatorem jest pan Grzegorz Szczygieł, a kierownikiem artystycznym jest pan Janusz Dobek.

Członkowie zespołu