KAPELA LUDOWA Z CZUDCA

KAPELA  założona została w 1976 roku. W pierwszym okresie swego istnienia towarzyszyła jedynie występom tancerzy Zespołu PiT Zaborowiacy przygrywając im do tańca. Z biegiem lat jej skład osobowy zmienił się i kapela zaczęła występować także samodzielnie. Swój repertuar tworzy na bazie różnych źródeł. Czasami jest to coś zasłyszanego, a czasem są to przekazy od starszych osób. Każdy z członków zespołu ma swój udział w tworzeniu repertuaru, bo wszyscy muzykę ludowa mają w sercu. W swym repertuarze kapela posiada polki, oberki oraz piosenki ludowe, utrzymane w duchu tradycyjnego folkloru ziemi rzeszowskiej.

W 2011 roku Kapela otrzymała nagrodę Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Kapela Ludowa bierze udział w wielu przeglądach i konkursach, zdobywając różne nagrody.

Głównym zadaniem zespołu jest uchronienie rodzimego bogactwa kulturowego przed zapomnieniem. Czudecka kapela ciągle przybliża repertuar swoim wiernym słuchaczom, przygrywając na licznych imprezach i uroczystościach, a także sukcesywnie dokonuje nagrań utrwalając piękno rzeszowskiego folkloru dla potomnych.
Kierownikiem kapeli jest instruktor Ośrodka Kultury w Czudcu – Pan Janusz Dobek.

Skład Kapeli Ludowej:

Katarzyna Biela – Wokal
Anna Stanek – Wokal
Joanna Dyjak – Wokal
Krzysztof Biela – Wokal
Janusz Dobek – Trąbka
Andrzej Wolski – Kontrabas
Daniel Nowak – Akordeon
Grzegorz Szczygieł – Cymbały
Justyna  Nowak – Klarnet
Marek Sitek – Klarnet
Antoni Dral – Skrzypce
Adam Wilk – Skrzypce
Aldona Mikoś – Skrzypce / sekund
Wioletta Piczak – Skrzypce / sekund