ZESPÓŁ TAŃCA ESTRADOWEGO LIBRETTO

  

ZESPÓŁ TAŃCA ESTRADOWEGO LIBRETTO

Zespół rozpoczął swoją działalność w 1993 r. jako dziecięcy Zespół Tańca Nowoczesnego „CHABRY”, którego choreografem była Pani Ewa Wajda. 
W 1999r grupa taneczna zmieniła nazwę na „LIBRETTO”
i działa jako Zespół Tańca Estradowego. W tym samym roku jego instruktorem i choreografem została Pani Anna Proksa – Lenart. 
Zespół działa przy Ośrodku Kultury w Czudcu. Zrzesza on dzieci i młodzież z terenu gminy Czudec. Libretto prezentuje na występach układy z kategorii inscenizacji tanecznych, których zadaniem jest przedstawienie wybranego tematu przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Zespół wykonuje również układy taneczne w zakresie tańca nowoczesnego, dyskotekowego, hip – hop, a nawet tańca z elementami ludowymi. Libretto występuje na różnych uroczystościach lokalnych i powiatowych,  np.:
– na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Rytm , Muzyka, Taniec” w Niebylcu,
– na Przeglądzie Tanecznym „Michały” w Strzyżowie,

Zajęcia zespołu odbywają się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czudcu ( budynek Urzędu Gminy w Czudcu).

Regulamin zajęć tanecznych zespołu LIBRETTO  oraz załączniki wypełnienia podczas naboru.

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH ORAZ WZORY ZAŁĄCZNIKÓW