CHÓR SZAFRANOWE NUTKI

CHÓR SZAFRANOWE NUTKI

Chór Dziecięcy Szafranowe Nutki powstał pod koniec 2016 roku z inicjatywy p. Marii Saneckiej. Obecnie liczy 24 osoby. Są nimi uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Czudcu. Członkowie chóru od początku swojej działalności brali udział w wielu przeglądach i konkursach zajmując czołowe miejsca (I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Religijnej w Budach Głogowskich, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej w Rzeszowie).

Chór regularnie przygotowuje repertuar, którym uświetnia uroczystości szkolne, kościelne i środowiskowe (XV rocznica koronacji obrazu MB Czudeckiej, Dzień Dziecka, koncerty kolęd, 200-lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Czudcu). Wiele występów prezentuje także poza terenem swojej działalności.

Kierownikiem muzycznym i dyrygentem od początku jest p. Dominika Sanecka. W aranżacjach utworów i grą na skrzypcach chór wspiera Julia Sanecka, a podczas występów towarzyszą instrumentalnie także zaprzyjaźnieni muzycy. Chór działa przy Ośrodku Kultury w Czudcu. Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu w środy  o godzinie 17:00 – 18:30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czudcu (w budynku Urzędu Gminy w Czudcu).

Wiele osób często zadaje pytanie: dlaczego właśnie SZAFRANOWE Nutki? Działalność chóru od początku związana była z Kościołem, a szczególnie z Matką Bożą, która od wieków zajmuje szczególne miejsce w czudeckiej społeczności. Dlatego poszukiwania nazwy rozpoczęliśmy od symboliki kwiatów, które nieodłącznie związane są w sztuce sakralnej z wizerunkiem Maryi. I tak znaleźliśmy szafran, czyli odmianę krokusa, którego wnętrze stanowi najdroższą przyprawę świata. My także chcemy, aby nasz śpiew był najcenniejszym darem, formą czci dla Maryi.

Opr. Dominika Sanecka