TPZCz

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej powstało w 1999 roku z inicjatywy społecznej. Wśród pomysłodawców i założycieli byli: Maria Bałchan, Stanisław Styś, Marian Złotek.  Stowarzyszenie powstało po to by ocalić od „zapomnienia” pamiątki historyczne, zajmować się ratowaniem zabytków, ocalić dokumenty historyczne, fotografie, pamiętniki i zapiski osób związanych z Ziemią Czudecką. Zachować dla potomnych dorobek dziedzictwa kulturowego ich przodków, chronić przed zniszczeniem zabytków kultury materialnej regionu, utrwalać informacji historyczne funkcjonujące tylko w formie przekazów ustnych. Dbać o rozwój kultury i folkloru regionu, promować atrakcje turystyczne, prowadzić działalność wydawniczą np. poprzez wydawanie „Kwartalnika Czudeckiego” i publikacji regionalnych. Popularyzować wiedzę o regionie wśród mieszkańców Gminy Czudec. Tworzyć więzi pomiędzy mieszkańcami naszego terenu. Kształcić postaw patriotyczne i odpowiedzialności społeczną. Dbać o rozwój kultury regionu poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców. Przez 20 lat przewodniczącą Towarzystwa była p. Maria Bałchan.
Obecnie tą funkcję pełni Ryszard Wacko.

 

 

 

POZYCJE WYDAWNICZE TOWARZYSTWA: