Ośrodek Kultury w Czudcu
Ośrodek Kultury w Czudcu jako instytucja upowszechniania kultury, działa
w oparciu o statut instytucji kultury realizując główne jego założenia poprzez:

1. Krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Edukację kulturalną
3. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, tradycji ludowych, rękodzieła ludowego
4. Organizowanie różnych form rozrywki i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
5. Wspomaganie inicjatyw kulturalnych , współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami
6. Rozwijanie zainteresowań artystycznych
realizacja: ideo Ośrodek Kultury w Czudcu
38-120 Czudec, ul. Rynek 14