KGW Z NOWEJ WSI

Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi

Przewodnicząca : Zyta Kucab
tel. kontaktowy:  728 571 750
Siedziba: Budynek Wiejski w Nowej Wsi
                    Nowa Wieś 152 a